Informasjon

Immunsystemet - immunforsvaret

Immunglobuliner

En fellesbetegnelse på alle antistoffer i kroppen, er immunglobuliner. Dette er store proteinmolekyler. Det finnes fem hovedtyper immunglobulin hos mennesker: IgM, IgD, IgG, IgA og IgE.

IgM spiller en sentral rolle tidlig i en immunreaksjon, og det bidrar blant annet til aktivering av komplementsystemet. IgDs rolle er mindre kjent. IgG aktiveres etter IgM. Dannelsen av IgG-antistoffer skjer først etter vel en uke. IgG binder seg til antigenet og setter fart på destruksjonen av inntrengeren. IgG-antistoffene mot et bestemt virus blir værende i sirkulasjonen og kan påvises med blodprøve. IgA er antistoffer knyttet til kroppens slimhinner. IgE er antistoffer som reagerer på allergener. Ved allergiske lidelser vil det kunne måles økte mengder IgE.

Immunglobuliner kan undersøkes med blodprøver, såkalte serologiske tester. Ved mistanke om smitte, f.eks. parvovirusinfeksjon i svangerskapet, er det viktig å klargjøre om den gravide har hatt infeksjonen før - om hun er immun - eller om hun har hatt en akutt infeksjon nå. Ved å måle om det finnes IgG-antistoffer mot parvovirus, får vi vite om den gravide er immun - da finnes dette IgG-antistoffet i blodet. Ved å ta en ny IgG-prøve 7-10 dager senere, får vi vite om IgG-mengden er på samme nivå, eller om den har økt. Dersom den har økt, er det et tegn på nylig gjennomgått infeksjon. Er IgG-mengden uendret, er pasienten immun fra tidligere gjennomgått infeksjon. Tidlig i forløpet av en parvovirusinfeksjon vil mengden IgM være økt. Dette er et pålitelig funn om at det nettopp har forekommet en infeksjon. Etter en tid vil vanligvis IgM-antistoffene forsvinne.

Forrige side Neste side