Informasjon

Immunsystemet - immunforsvaret

Livmoren - nøytral sone

En viktig egenskap ved immunsystemet er at det kan skille mellom kroppens egne celler og mikrober utenifra. Dette kalles selvtoleranse og er en lært tilstand. Dette betyr at immunapparatet vårt har lært seg å bli tolerant overfor kroppens egne celler og molekyler. Ettersom det hele tiden kommer til nye lymfocytter, er dette en prosess som pågår hele tiden.

Dersom du får celler eller vev fra en annen person inn i din kropp (f.eks. en blodoverføring), vil det utløse en reaksjon fra immunsystemet. Det er derfor det hender at transplanterte organer av og til blir utstøtt, forkastet. For at kroppen skal tåle det nye organet, må immunsystemet altså først lære å bli tolerant overfor dette.

Årsaken til at et foster ikke utløser noen reaksjon fra immunforsvaret - til tross for at det har fremmede antigener fra far - er at livmoren er såkalt "immunologisk priviligert". Morkaken fungerer som et filter mellom mor og foster, antigener fra fosteret kommer ikke over i mors blod og utløser derfor ingen immunreaksjon. Derimot kan IgG-antistoffer passere over fra mors blod til fosteret via morkaken. På den måten får fosteret overført de antistoffer som mor har bygd opp mot ulike bakterier og virus. Disse antistoffene beholder spedbarnet til det er blitt ca. et halvt år gammelt og er dermed godt beskyttet mot ytre farer i denne første fasen av livet. Senere må det utvikle sine egne antistoffer, noe som skjer gjennom hyppige infeksjoner i barneårene.

Forrige side Neste side