Informasjon

Immunsystemet - immunforsvaret

Feil i immunsystemet - kroppen angriper seg selv

Av og til fungerer ikke immunsystemet som det skal. Dette kan gi ulike plager eller sykdommer. Den mest kjente er allergi. Kroppen oppfatter et ufarlig stoff som en inntrenger, og immunforsvaret setter i gang en storstilt kamp mot dette.

Ved autoimmune sykdommer ser man ofte et toleransebrudd, som fører til at immunsystemet reagerer mot kroppens egne celler og vev. Dette kan bidra til flere sykdommer, for eksempel leddgikt og type-1 diabetes.

Aids er et eksempel på en immunsviktsykdom som er forårsaket av et virus som ødelegger hjelper T-cellene - slik at man dermed ikke har et fungerende immunforsvar. Et annet eksempel er alvorlig kombinert immunsvikt (SCID) - der kroppen verken produserer B eller T lymfocytter - noe som gjør at det er nærmest umulig for kroppen å bekjempe infeksjoner.

Kreft utvikles når immunapparatets overvåkingssystem brytes ned eller blir overveldet. Ved immunterapi av ondartede kreftsvulster ønsker man å bryte ned den toleransen kroppen har utviklet for kreftcellene, slik at lymfocyttene skal angripe og ødelegge kreftsvulsten.

I de aller fleste tilfellene gjør immunsystemet den jobben det skal gjøre, og vi lever lykkelig uvitende om de mange millioner av bakterier, virus og parasitter som bekjempes og utryddes av vårt eget, intelligente forsvarssystem.

Forrige side Neste side