Informasjon

Mental helse - hva er normalt og hva er ikke?

Hva er forskjellen på mental helse og mental sykdom? Noen ganger er svaret klart, andre ganger ikke.

Mennesker som hører stemmer i sine hoder, kan f.eks. ha schizofreni. Og de som har storslåtte ideer - som tror de er Jesus eller konge - kan ha en form for manisk-depressiv (bipolar) sykdom.

Men oftere er svaret mindre klart. Hvis du ikke kan holde en tale, betyr det at du har en sykdom (panikklidelse ?) eller at det bare er "nerver"? Hvis du er lei deg og er mismodig, betyr det bare at du er litt utafor, eller har du en depresjon som du kanskje trenger behandling for?

Så, hva er normalt?

Betydningen av kultur og vitenskap når vi definerer normalitet

Å bestemme hva som er normalt og hva som ikke er det, kan være ganske vrient. Forskere og eksperter på mental helse har kjempet med dette spørsmålet i hundrevis av år, og selv i dag er linjen mellom normalt og unormalt ofte ganske uskarp. Omfanget av hva som er normalt, er svært. Men det finnes også mange typer mentale forstyrrelser - tanker, følelser eller atferd som er unormale.

Hva som er normalt, bestemmes ofte av den som definerer det. Normalitet er tvetydig og ofte rotfestet i verdivurderinger som er knyttet til en bestemt kultur eller samfunn. Og selv innenfor en kultur kan oppfatningen av normalitet skifte over tid, særlig hvis den påvirkes av sosiale verdier som endres, eller forventninger. Ny medisinsk forskning og kunnskap kan også føre til endringer i definisjoner av normalitet.

En ting som gjør det så vanskelig å skille normal fra unormal mental helse er at du kan ikke på en enkel måte testes på det. Det finnes ingen MR eller blodprøve for depresjon, ingen ultralyd for tvangslidelser, ingen røntgen-undersøkelse for bipolar sykdom. Det betyr ikke at mentale forstyrrelser ikke er av biologisk opprinnelse, fordi de er forbundet med kjemiske endringer i hjernen, og forskerne er nå i ferd med å kartlegge disse endringene. Men det finnes ingen fysiologisk diagnostisk test for mental sykdom.

Neste side