Informasjon

Mental helse - hva er normalt og hva er ikke?

Temaside om Korona

Så hvordan definerer vi da mental sykdom?

I stedet for å bruke tester, definerer leger og psykiatrisk helsepersonell mentale forstyrrelser gjennom deres tegn, symptomer og de funksjonelle følgene de har.

Funksjonelle følger er manglende evne til å utføre visse rutinemessige eller grunnleggende daglige aktiviteter, som å bade/dusje eller å gå på jobb. Tegn er hva trenet helsepersonell kan observere, som agitasjon eller rask pust. Symptomer er subjektive, eller hva du føler, som at du er bedrøvet eller føler håpløshet.

I mental helse, dukker symptomer og tegn vanligvis opp som:

  • Følelser, f.eks. som å være bedrøvet
  • Atferder, f.eks. stadig vasking av hendene
  • Tanker, f.eks. en vrangforestilling om at TV-en kontrollerer tankene dine
  • Kroppslige reaksjoner, f.eks. svetting

Symptomer, tegn og funksjonelle forstyrrelser er utbrodert i detalj i ulike klassifikasjonssystemer som DSM og ICD-10. De klassifiserer og beskriver mer enn 300 typer mentale forstyrrelser og brukes av helsepersonell over store deler av verden til å diagnostisere mentale sykdommer.

Hvorfor er det viktig å skille mellom normalt og unormalt, å sette merkelapper på folk som kan være stigmatiserende? Har en spesifikk diagnose noen betydning? Ja, det har det, fordi riktig behandling krever at vi vet hvilken tilstand vi behandler, og om denne tilstanden bør behandles.

Forrige side Neste side