Informasjon

Mental helse - hva er normalt og hva er ikke?

Hvordan tolkes symptomer, tegn og funksjon?

Hvordan fastslår helsepersonell om symptomer, tegn og dysfunksjoner som du opplever, er normale eller unormale? Ekspertene bruker ofte en kombinasjon av følgende tilnærminger:

Dine egne oppfatninger.

  • Hvordan du opplever dine egne tanker, atferd og funksjon kan bidra til å bestemme hva som er normalt for deg. Det kan være at du forstår at du ikke klarer deg særlig bra, eller ikke er i stand til å gjøre eller ikke bryr deg om å gjøre vanlige ting eller ting du pleier å like å gjøre.
  • Hvis du har en depresjon, kan du unnlate å ta oppvasken i dagevis, du kan slutte å bade/dusje, du kutter kontakten med vennene, du mister interessen for hobbier eller du raser mot familien din. Du kan føle deg bedrøvet, at det ser håpløst ut, eller du føler deg mismodig. Det kan være at du registrerer disse atferdene og følelsene som et avvik fra det vanlige. Du kan legge merke til at noe er galt.

Andres oppfatninger.

  • Dine egne oppfatninger er subjektive og vil ikke alltid gi en nøyaktig vurdering av din atferd, tanker eller funksjon. Andres observasjoner derimot, kan gi det.
  • For deg kan livet ditt synes helt normalt eller vanlig. Likevel kan det for dem rundt deg, virke merkelig eller unormalt. Dette er ofte tilfelle ved schizofreni. Hvis du har schizofreni, kan du ha hørselshallusinasjoner - du kan høre stemmer og føre samtaler med dem, og du tror det er en normal interaksjon med en annen person. For utenforstående som observerer denne atferden, virker det unormalt.
  • Det er vanlig at det feiler personer noe uten at de selv vet det. Det gjelder både fysiske og psykiske forstyrrelser.

Kulturelle og etniske normer.

  • I mange tilfeller er hva som er normal atferd eller tanker, definert av din kultur. Men det kan bety at hva som er normalt i én kultur, kan bli oppfattet som unormalt i en annen.
  • Samtaler med stemmer som bare du kan høre, kan være et tegn på schizofreni i vestlig kultur. Men denne formen for hallusinasjoner kan være en normal del av en religiøs opplevelse i andre kulturer.
  • Og noe kan være normalt eller akseptabelt i din egen familie, men oppfattes som unormalt og noe som behøver behandling utenfor familien din. F.eks. kan atferden til et barn med hyperaktivitet (ADHD) være uakseptabelt i skolen, men oppfattes som normalt og akseptabelt i et mindre strukturert hjem.

Statistiske verdier.

  • Normalt er ofte definert ut fra et statistisk gjennomsnitt. De fleste mennesker befinner seg på midten, omkring gjennomsnittet, mens andre befinner seg på den ene eller andre ytterkanten.
Forrige side Neste side