Informasjon

Mental helse - hva er normalt og hva er ikke?

Varighet og alvorlighetsgrad av symptomene vurderes også

Når man vurderer noens mentale helse, så vil alle disse fire tilnærmingene bli brukt. Leger eller psykiatrisk helsepersonell vil spørre hvordan du har det, om andre har merket endringer i din atferd eller sinnsstemning, og hva din kulturelle bakgrunn er. Det kan også være at de ber deg fylle ut psykologiske spørreskjema.

Andre forhold vurderes også. Blant dem er:

  • Hvor lenge har du hatt disse symptomene?
  • Hvor sterkt går disse symptomene inn på deg?
  • Hvor alvorlige er symptomene?
  • Hvordan forstyrrer disse symptomene livet ditt?

Det er normalt å være lei seg når et nært vennskap tar slutt. Men hvis du føler deg svært bedrøvet og opprevet i mange uker, og du mister interessen for daglige ting, som å gå på jobb, gjøre husarbeid, eller besøke venner, så kan du ha en depresjon. På samme måte, om du er engstelig for å holde et foredrag, men tvinger deg gjennom det og holder ut plager som svetting og hurtig pust, så har du mest sannsynlig et normalt tilfelle av sceneskrekk og ikke sosial fobi.

Og om du kjefter på noen, f.eks. blir sint på en ekspeditør, så kan det være at du bare har en dårlig dag. Men hvis du mishandler, er voldelig, manipulerende, utnyttende eller uansvarlig, eller hvis du bryter loven - trekk som er vedvarende uakseptable og lite ettergivelige, og medfører funksjonstap eller ubehag - så kan du ha en antisosial personlighetsforstyrrelse, noen ganger omtalt som sosiopati.

Forrige side Neste side