Informasjon

Mental helse - hva er normalt og hva er ikke?

Diagnosene endres over tid

Til tross for disse retningslinjene er det vanskelig å definere normal mental helse på en klar måte. Legenes klassifikasjonssystemer (DSM og ICD-10) erkjenner dette problemet og velger å definere mentale forstyrrelser som atferds eller psykologiske mønster (syndromer) som skaper ubehag, nedsetter funksjon, eller som øker risikoen for død, smerte eller uførhet. Og at et syndrom eller mønster er mer enn en forventet eller kulturelt akseptert reaksjon på en viss hendelse, som sorg ved død hos en kjær person.

Det blir også sagt at mentale sykdommer er helsetilstander som er karakterisert ved endringer i tenkning, stemning eller atferd - eller en kombinasjon av disse - ledsaget av ubehag og/eller nedsatt funksjon. Men gjennomgående er det slik at mental helse og mental sykdom ikke har klare grenser, og at det normale glir over i det unormale.

Ny medisinsk kunnskap kan også føre til endringer i klassifiseringen av mentale sykdommer - nye tilstander blir lagt til, mens eksisterende tilstander kan fjernes. Eller symptomer og tegn som er forbundet med tilstanden, kan modifiseres med tiden. Revisjoner kan også speile sosiale og kulturelle endringer. 

Forrige side Neste side