Informasjon

Mental helse - hva er normalt og hva er ikke?

Å behandle eller ikke behandle

Terapi er ikke alltid nødvendig. Selv om du har fått diagnostisert en mental sykdom, så behøver den ikke innebære et så stort problem for deg i hverdagen at behandling er nødvendig. Det kan være unormalt, men er likevel OK.

Hvis du f.eks. er fryktelig redd for edderkopper, men aldri utsettes for edderkopper, eller du får noen andre til å fjerne dem for deg, så har denne fobien liten eller ingen innvirkning på tilværelsen din. Det hindrer deg ikke fra å leve et normalt liv. Da trenger du ikke behandling. Det er bare når noe hemmer deg, hindrer deg i å utføre visse funksjoner, at behandling kan være nødvendig.

Forrige side