Informasjon

Muskelarbeid

Muskelceller kan arbeide med moderat intensitet og tilstrekkelig oksygentilførsel - aerobt, eller med høy intensitet og utilstrekkelig oksygentilførsel - anaerobt.

Muskelceller kan arbeide med moderat intensitet og tilstrekkelig tilførsel av oksygen (aerobt), eller de kan arbeide med høy intensitet og utilstrekkelig oksygentilførsel (anaerobt). Aerob forbrenning gir en effektiv og vedvarende høy energitilførsel til musklene. Anaerob forbrenning gir en kortvarig og mindre effektiv energitilførsel.

Glukose, fett og proteiner kan omdannes til energi i kroppen.

Aerob forbrenning

Aerob betyr ”med luft”. Denne prosessen benytter oksygen i dannelsen av ATP. ATP er et molekyl som fungerer som ”drivstoff” i muskelarbeidet. Prosessen foregår i muskelcellenes energifabrikker, mitokondriene. Avfallsstoffene som dannes er karbondioksid og vann.

Aerob energiomsetning er det gunstigste for kroppen i og med at de kjemiske prosessene i cellene da er i balanse. Eksempler på aktiviteter hvor aerob energiomsetning benyttes, er rolig sykling, svømming, jogging. Aerobe aktiviteter krever mindre energi per sekund enn anaerobe aktiviteter, men det totale energiforbruket vil gjerne overstige anaerobe aktiviteter siden vi kan fortsette med slike aktiviteter over lengre tid.

Anaerob forbrenning

Anaerob betyr ”uten luft”. Muskelcellene får i denne prosessen ikke nok oksygen under dannelsen av ATP. Nedbrytningen av energistoffene blir ufullstendig, noe som medfører produksjon av melkesyre som etter hvert begrenser musklenes yteevne. Anaerob energiomsetning fører til mindre dannelse av ATP enn ved aerob energiomsetning. Aktiviteter som benytter anaerob energiomsetning, kan eksempelvis være vektløfting eller 200 meter sprint.

Hvor godt trent man er, bestemmer når kroppen må ta i bruk anaerob energiomsetning. Trening bedrer kapasiteten til lungene, hjertet og blodårene, noe som fører til raskere og mer effektiv oksygentilførsel til muskulaturen. Jo bedre trent man er, jo lengre kan man fortsette med den gunstige aerobe energiomsetningen.

Vil du vite mer?