Informasjon

Oksygentransporten

Hjerneceller overlever bare noen få minutter uten tilstrekkelig oksygentilførsel. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan kroppen får oksygen, og hvordan den kvitter seg med avfallsstoffet karbondioksid.

Det livsnødvendige oksygenet

Oksygen er livsnødvendig. Hver celle i kroppen trenger oksygen for å kunne fungere. Hvis oksygentilførselen stanses for en tid, vil cellene dø. Hjerneceller overlever bare noen få minutter uten tilstrekkelig oksygentilførsel. Andre celletyper kan overleve lengre uten oksygen.

Oksygen pustes inn via luftveiene til lungene, tas opp i blodet og transporteres rundt i kroppen ved hjelp av hjertet og blodårene (sirkulasjonen).

Hvordan kroppen får oksygen

Når vi puster inn, trekker muskler i brystveggen og mellomgulvet seg sammen, brysthulen utvides og luft som inneholder oksygen trenger inn i kroppen via munnen og nesen og passerer gjennom luftrøret. Luftrøret deler seg i to mindre rør (hovedbronkier) som går til hver av de to lungene. I lungene deler bronkiene seg til enda mindre rør (bronkioler) som ender i mikroskopiske luftsekker (alveoler).

Respiratorisk system.jpg

Oksygen fra luften vi puster inn, passerer gjennom veggene til alveolene og inn i små blodkar (kapillærer), hvor det tas opp av blodet. Det oksygenrike blodet føres så til hjertet og pumpes rundt i kroppen.

Når vi puster ut, slapper musklene i brystveggen og mellomgulvet av, brysthulen blir mindre, lungene presses sammen og sender karbondioksid gjennom luftveiene og ut av kroppen.

Lungene skiller ut karbondioksid

Etter at det oksygenrike blodet er ført ut i kroppen via pulsårene (arteriene) og har avgitt sitt oksygen til cellene via kapillærårer, samler blodet seg i stadig større årer (vener) på sin vei tilbake til hjertet. Blodet er nå oksygenfattig og inneholder avfallsstoffet karbondioksid. Hjertet pumper deretter det oksygenfattige blodet tilbake til lungene, der karbondioksid skilles ut fra blodet i alveolene. Karbondioksid blir deretter fraktet via luftveiene og ut av kroppen når vi puster ut.

Hjernen og oksygenmangel

Oksygenmangel i hjernen, cerebral hypoksi, er til en tilstand der oksygentilførselen til hjernen er nedsatt selv om det er tilstrekkelig blodstrøm. En slik situasjon kan oppstå ved drukning, kvelning, hjertestans, hodetraume, karbonmonoksidforgiftning og komplikasjoner under narkose.

Symptomer på mild cerebral hypoksi er uoppmerksomhet, dårlig dømmekraft, hukommelsestap og redusert motorisk koordinasjon.

Hjerneceller er ekstremt følsomme for oksygenmangel og kan begynne å dø innen fem minutter etter at oksygentilførselen er kuttet. Når hypoksi varer i lengre perioder, kan det føre til koma, anfall og til og med hjernedød. Ved hjernedød er det ingen målbar aktivitet i hjernen, selv om sirkulasjonen er bevart. 

Ved lave temperaturer kan hjernecellene overleve noe lengre uten oksygen enn ved høyere temperaturer.

Vil du vite mer?