Informasjon

Åndedrett og sirkulasjon

Oksygen fra innåndingsluften passerer over i blodet i lungenes alveoler. Oksygenet transporteres ut til alt vev i kroppen knyttet til proteinet hemoglobin i de røde blodcellene .

Det livsnødvendige oksygenet

Lunger og bronkier - normal

Oksygen er livsnødvendig. Hver celle i kroppen trenger oksygen for å kunne fungere. Hvis oksygentilførselen stanses for en tid, vil cellene dø. Hjernecellene overlever bare noen få minutter uten tilstrekkelig oksygentilførsel, mens andre typer celler klarer seg noe lengre uten oksygen.

Oksygen pustes inn via luftveiene til lungene, tas opp i blodet og transporteres rundt i kroppen ved hjelp av hjertet og blodårene (sirkulasjonen).

Hvordan kroppen får oksygen

Når vi puster inn, trekker muskler i brystveggene og mellomgulvet seg sammen, brysthulen utvides og luft som inneholder oksygen trekkes inn i kroppen via munnen og nesen og passerer gjennom luftrøret. Luftrøret deler seg i to mindre rør (hovedbronkier) som går til hver av de to lungene. I lungene deler bronkiene seg til stadig mindre rør (bronkioler) som ender i mikroskopiske luftsekker (alveoler).

Oksygen fra luften vi puster inn, passerer gjennom veggene til alveolene og inn i små blodkar (kapillærer), hvor det plukkes opp av blodet. Det oksygenrike blodet føres så til hjertet og pumpes ut i kroppen.

Når vi puster ut, slapper musklene i brystveggen og mellomgulvet av, brysthulen blir mindre, lungene presses sammen og sender brukt luft opp luftveiene og ut av kroppen.

Lungene skiller ut karbondioksyd

Etter at det oksygenrike blodet er ført ut i kroppen via pulsårene (arteriene) og har avgitt sitt oksygen til cellene via kapillærårer, samler blodet seg i stadig større årer (vener) på sin vei tilbake til hjertet. Blodet er nå oksygenfattig og inneholder avfallsstoffet karbondioksyd. Hjertet pumper det oksygenfattige blodet tilbake til lungene, der karbondioksyd skilles ut fra blodet i alveolene, blir til gass og pustes ut.