Informasjon

Smerte

Smerte kan deles inn i fire typer: Nociceptiv, nevropatisk, idiopatisk og psykogen smerte. I denne artikkelen kan du lese mer om de ulike smertetypene.

Nevropatisk smerte

Nevropatisk smerte er en smerte som oppstår på grunn av skade i nerver eller i hjernen. Denne typen smerte skiller seg fra den nocoseptive smerten ved at det ikke er nødvendig med noen smertefremkallende stimuli, det er en ”falsk” smerte. Ved en nerveskade vil nervefiberen lettere aktiveres og sende mer smertesignal til hjernen. Dermed vil vi kunne kjenne en smerte som vi ellers ikke ville ha kjent, dersom nervefiberen ikke var skadet.

Fantomsmerter er et eksempel på nevropatisk smerte. Slike smerter kan blant annet skyldes økt aktivitet i nervefibre fordi nervefibre er kuttet over. Pasienter som har amputert en kroppsdel, vil da kunne kjenne smerter i denne kroppsdelen, selv etter at amputasjonen er foretatt.

Nevropatisk smerte kan også oppstå hos personer som har vært utsatt for en alvorlig skade av en kroppsdel. Disse kan få kroniske smerter i denne delen av kroppen som følge av nerveskade.

En person med nevropatisk smerte, kan utvikle overfølsomhet i huden. Det vil si at faktorer som tidligere ikke utløste smerter, nå vil gjøre det. Fenomenet kalles hyperalgesi. Et eksempel på hyperalgesi er at det oppstår smerter selv ved enkel berøring av et spesielt område

Forrige side Neste side