Informasjon

Smerte

Temaside om Korona

Psykogen smerte

Psykogen smerte er smerte som er forårsaket av psykiske faktorer. Det har lenge vært kjent at kropp og psyke gjensidig påvirker hverandre. Dette innebærer at kroppslig besvær kan gi psykiske effekter, og at psykisk besvær kan komme til uttrykk gjennom kroppslige symptomer. Eksempler på slike kroppslige symptomer kan være svakhet i muskulatur, magebesvær eller smerter.

Når vi snakker om psykogene smerter, er dette altså kroppslige symptomer på psykisk besvær. De psykiske problemene kan være av mange slag, men det er ikke uvanlig at depresjon eller angst kan gi eller forsterke kroppslige symptomer, deriblant smerter. Et eksempel er om du går og kjenner på magesmerter. Frykten for at det skal være noe alvorlig galt, gjør at smertene blir forsterket. Det er derfor ikke uvanlig at slike magesmerter opphører i det du får høre at det ikke er noen alvorlig årsak til magesmertene. Slik er det også med depresjon og angst. Om du har det vondt fra før, kan litt hodepine oppleves som gnistrende migrene, og mageknip oppleves som grusomme magesmerter.

Psykogene smerter oppleves like sterkt som andre smertetyper, og de belaster livskvaliteten like mye. Det er derfor viktig å ta også denne type smerter alvorlig.

Forrige side Neste side