Informasjon

Smerte

Temaside om Korona

Akutt smerte

Akutt smerte er en type smerte som er raskt innsettende og forbigående. Smerten kan vare fra noen sekunder til dager eller uker. Grensen for at en smerte skal kalles akutt, er vanligvis at den har en varighet på mindre enn 3 måneder. Varer smerten lengre enn dette, sier vi at det foreligger en kronisk smertetilstand.

Akutt smerte skyldes at en nociceptor blir aktivert. En nociceptor er en nervefiber som sender signal til hjernen slik at vi oppfatter smerte. Smerten opphører når stimuleringen av nociceptoren er over, eller kort tid etter. Akutte smerter kan ha svært varierende alvorlighetsgrad. Eksempler på akutt smerte er hjerteinfarkt, idrettsskader, menstruasjonssmerter. I motsetning til kronisk smerte har akutt smerte en mening. Vrikker du for eksempel foten i fotball, får du en smerte som medfører at du holder foten i ro og unngår belastning av denne. Dette er nyttig for at foten raskest mulig skal bli bra igjen. Akutt smerte er altså en viktig beskyttelsesfaktor mot mulige skadelige ting i omgivelsene. Det er vanlig at akutt smerte utløser en viss angstfølelse. Selve smertefølelsen avhenger i hovedsak av den bakenforliggende årsak, for eksempel brannskaden, men også opplevelsen av redsel kan ha betydning.

Akutt smerte kan i noen tilfeller også oppstå uten aktivering av nociceptorer. Det kan for eksempel ha skjedd en ulykke hvor du tror du har blitt skadet, mens du i virkeligheten ikke er det. På et museum i London er det utstilt en sko som er blitt gjennomboret av en spiker. Skoen tilhørte en kvinne som falt ned fra en stige. Da kvinnen traff bakken, trengte spikeren gjennom skoen og hun skrek av smerte. Hun trodde spikeren hadde trengt gjennom foten, men det viste seg imidlertid senere at spikeren hadde gått mellom tærne hennes slik at hun likevel ikke var skadet. Da kvinnen oppdaget dette, forsvant også smertene. Motsatt kan det også skje at sterk aktivering av nociceptorer ikke gir opplevelse av smerte. Et eksempel på dette er at man blir skutt i en fluktsituasjon hvor man løper fra fienden. Smerten kan da i noen tilfeller først oppleves senere. Årsaken til dette er at hjernen sender signaler i nerver som hemmer smerteopplevelsen. Dette er hensiktsmessig fordi hjernen først og fremst må ha fokus på fluktsituasjonen.

Forrige side Neste side