Informasjon

Smerte

Temaside om Korona

Referert smerte

Referert smerte er smerte som kjennes på et annet sted i kroppen enn der smerten sitter. Ved hjerteinfarkt kan smerten for eksempel være lokalisert til venstre arm, og ved gallestein kan smerter kjennes mellom skulderbladene og eventuelt opp til høyre skulder. Det er ofte enklere å peke på den refererte smerten enn smerten i innvollsorganet, i og med at smerten i innvollsorganene ofte er diffust lokalisert den første tiden.

Referert smerte skyldes at nervefibre som går fra somatiske strukturer (hud, muskler og så videre), ender opp i samme nervecelle (nevron) i ryggmargen eller høyere nivåer, som de nervefibrene som sender signaler fra innvollsorganene. Nervefibre fra hjertet vil dermed ende opp på samme nevron som nervefibre fra venstre arm. Dette felles nevronet sender altså signal både fra hjertet og venstre arm opp til hjernen. Årsaken til at vi i starten føler at smerten kommer fra venstre arm og ikke fra hjertet, er at kroppen er mer vant til å få smertesignal fra dette området enn fra hjertet.

Forrige side Neste side