Informasjon

Varmeproduksjon og temperaturregulering

Hvordan lager kroppen varme? Og hvordan klarer den å holde temperaturen så konstant?

Normal kroppstemperatur

Temperaturen i de dypere vevslagene i kroppen - kjernetemperaturen - holdes meget konstant innenfor +/- 0,60C dag ut og dag inn, med unntak av når vi har feber. Selv om vi utsettes for sterk kulde eller sterk varme, så vil kjernetemperaturen holdes nesten konstant på mellom 36,0 og 37,50C. Måten kroppen regulerer temperaturen på er kompleks.

I motsetning til kjernetemperaturen så stiger og faller hudtemperaturen med temperaturen til omgivelsene.

Kroppstemperaturen øker under fysiske anstrengelser, og den påvirkes til en viss grad av temperaturen til omgivelsene. Kroppens temperaturkontroll er ikke perfekt. Når kroppen produserer overskuddsvarme ved tunge fysiske anstrengelser, kan temperaturen forbigående øke til opptil 400C. Motsatt, når kroppen utsettes for ekstrem kulde, kan temperaturen falle til verdier under 360C.

Når produksjonen av varme i kroppen overgår kroppens evne til å kvitte seg med overskuddsvarmen, så bygger det seg opp varme i kroppen, og kroppstemperaturen stiger. Motsatt, når varmetapet er større, så synker både kroppsvarmen og kroppstemperaturen.

Neste side