Informasjon

Varmeproduksjon og temperaturregulering

Varmetap

Det meste av varmen som kroppen produserer, skapes i indre organer som lever, hjerne og hjerte, samt i skjelettmuskulaturen under anstrengelser. Denne varmen overføres fra de dypere organene og vevene til huden, der varmen tapes til luften og andre omgivelser. Derfor bestemmes varmetapet nesten utelukkende av to faktorer:

  1. Hvor raskt varmen kan føres fra der den blir produsert i kroppens indre, til huden.
  2. Hvor raskt varmen kan overføres fra huden til omgivelsene.
Forrige side Neste side