Informasjon

Varmeproduksjon og temperaturregulering

Kroppens isolasjonssystem

Huden, underhuden og særlig fettet i underhuden fungerer som kroppens isolasjonssystem. Fettet er særlig viktig fordi det leder varmen bare en tredjedel så lett som annet vev. Denne isolasjonen under huden er avgjørende for å opprettholde en normal indre kjernetemperatur.

Forrige side Neste side