Informasjon

Varmeproduksjon og temperaturregulering

Blodstrømmen til huden

Små blodårer danner et tett nettverk under hudoverflaten. Særlig på de mest eksponerte delene av kroppen - hender, føtter, ører - er dette nettverket særlig tett. Mengden blod som strømmer til huden, kan variere fra nesten null til å utgjøre 30 prosent av alt blodet som pumpes ut fra hjertet. Ved høy transport av blod til huden kan betydelige mengder varme ledes fra kroppens indre til huden og avgis til omgivelsene. Motsatt, ved å begrense blodstrømmen til huden, kan varmetapet reduseres.

Varmeledningen til huden via blodet kan kontrolleres gjennom graden av sammentrekning (vasokonstriksjon) av de små blodårene (arterioler og arteriovenøse anastomoser) som fører blodet ut til huden. Graden av vasokonstriksjon styres nesten i sin helhet av det sympatiske nervesystemet basert på endringer i kroppens kjernetemperatur og endringer i omgivelsenes temperatur.

Forrige side Neste side