Informasjon

Varmeproduksjon og temperaturregulering

Regulering av kroppstemperaturen

Kroppstemperaturen reguleres nesten i sin helhet av feedback-systemer formidlet gjennom nervesystemet. Disse styres av temperaturregulerende sentre som vi finner i hypothalamus i hjernen. For at disse feedbackmekanismene skal fungere, må det finnes temperatursensorer som fastslår om kroppstemperaturen er for høy eller for lav. I hypothalamus finnes både varmesensitive og kuldesensitive nerveendinger. Disse nervene antas å fungere som kroppens temperatursensorer. De varmesensitive nervecellene sender ut signaler hvis kroppstemperaturen blir for høy, og de kuldesensitive nervecellene varsler nå temperaturen blir for lav.

Det finnes temperatursensorer også i andre deler av kroppen, særlig i huden. Disse registerer først og fremst fall i temperaturen.

Forrige side