Informasjon

Insulin og proteinmetabolismen

Insulin stimulerer til opptak av aminosyrer i cellene og produksjon av proteiner. Veksthormon og insulin samvirker i disse prosessene.

Insulin fremmer proteinsyntese og lagring

I timene like etter et måltid når er det overskudd av næringsstoffer i det sirkulerende blodet, er det ikke bare karbohydrater og fett som lagres, men også protein. Insulin er påkrevd for at det skal skje. Det er likevel ikke helt klart hvordan det foregår.

Insulin stimulerer transport av visse typer aminosyrer inn i cellene. Aminosyrer er de komponentene som protein består av. Insulin stimulerer også til dannelse av nye proteiner inne i cellene, særlig gjelder det enzymer som sørger for lagring av karbohydrater, fett og protein. Insulin hemmer også nedbrytningen av proteiner.

Insulinmangel fører til proteinnedbrytning

Nesten all proteinlagring stanser når insulin ikke er tilgjengelig. Nedbrytingen av proteiner øker, proteinsyntesen stanser og store mengder aminosyrer dumpes i blodet. Det meste av de ekstra aminosyrene brukes til energiproduksjon. Et slikt proteintap er en av de mest alvorlige effektene av alvorlig diabetes mellitus. Det kan føre til ekstrem svakhet samt svikt i en rekke funksjoner i kroppens organer.

En slik situasjon foreligger ofte før diagnosen type 1-diabetes er stilt.

Insulin samvirker med veksthormon

Fordi insulin er nødvendig for syntese av proteiner, er insulin like avgjørende for vekst som veksthormon er. Eksperimentelt ser man at tilførsel av bare veksthormon eller bare insulin nesten ikke gir vekst, mens tilførsel av begge hormonene gir en dramatisk vekst. Det synes som om de to hormonene har en synergistisk effekt på vekst, der hver av dem utfører en spesifikk funksjon som er forskjellig fra den andre. Kanskje består denne forskjellen i at de åpner cellene for ulike aminosyrer, men at det er summen av disse aminosyrene som legger grunnlaget for vekst.

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Guyton & Hall. Textbook of Medical Physiology. Insulin, glucagon and diabetes mellitus. Elsevier Saunders, 2006.