Informasjon

Kontroll av insulinutskillelsen

Konsentrasjonen av glukose i blodet er den viktigste kontrollmekanismen for utskillelsen av insulin, men også nivået av aminosyrer i blodet synes å ha betydning.

Tidligere trodde man at utskillelsen av insulin var omtrent fullstendig kontrollert av blodsukkerkonsentrasjonen. Etter hvert som man har lært mer om insulinets betydning for protein- og fettmetabolismen, er det blitt klart at nivået av aminosyrer i blodet og andre faktorer synes å spille viktige roller i kontrollen av insulinutskillelsen.

Økt blodsukker stimulerer insulinutskillelsen

Ved et normalt, fastende blodsukker er insulinutskillelsen minimal. Hvis blodsukkerkonsentrasjonen brått økes til et nivå 2-3 ganger det normale, og så holdes på dette høye nivået, øker insulinutskillelsen markant. På dette tidspunkt er det forhåndslagret, ferdigprodusert insulin som slippes ut i blodet.

Plasmakonsentrasjonen av insulin øker omtrent 10 ganger innen 3-5 minutter etter den akutte blodsukkerstigningen. Utskillelsen avtar raskt og er omtrent halvveis til normalt etter ytterligere 5 til 10 minutter.

Etter omkring 15 minutter stiger insulinutskillelsen på nytt og når et nytt platå etter 2-3 timer. Denne "andre bølgen" med utskillelse av insulin skjer etter omdanning av forstadier av insulin og fra aktivering av enzymsystemet i cellene i de Langerhanske øyer.

Feedback system

Når blodsukkerkonsentrasjonen øker, vil hastigheten for frigivelse av insulin øke raskt og når et maksimumsnivå som ligger 10 til 25 ganger over basalnivået når blodsukkeret er sterkt forhøyet. Det er altså en dramatisk økning både i hastighet og mengde av insulinutskillelse.

Avstegningen av insulinutskillelsen skjer omtrent like raskt og inntrer innen 3 til 5 minutter etter at blodsukkeret er redusert ned til det fastende nivået.

Dette feedback-systemet er helt avgjørende for reguleringen av blodglukosen. Enhver stigning i blodsukker øker insulinutskillelsen, og insulinet fører i sin tur til at økte mengder glukose transporteres inn i lever, muskler og andre celler, slik at blodsukkeret justeres ned til normale verdier.

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Guyton & Hall. Textbook of Medical Physiology. Insulin, glucagon and diabetes mellitus. Elsevier Saunders, 2006.