Informasjon

Fargeblindhet

Temaside om Korona

Årsaker til fargeblindhet

Arvelig årsak

Som regel skyldes fargeblindhet en feil i arvematerialet (genene), og tilstanden er således medfødt. Det vanligste er at tilstanden overføres fra mor til sønn (genfeilen er kjønnsbundet, dvs. knyttet til X-kromosomet), men også jenter kan bli fargeblinde. 1 av 12 gutter blir født fargeblind, mens det tilsvarende tallet for jenter er færre enn 1 av 100. Det er en resessivt arvelig feil. Det betyr at hvis en gutt får et X-kromosom med genfeil fra sin mor, blir han fargeblind, fordi gutter (XY) har bare ett X-kromosom. En jente (XX) har to X-kromosomer, men siden genfeilen for fargeblindhet er resessiv, så betyr det at begge X-kromosomene må ha denne feilen for at hun skal bli fargeblind. De fleste jenter har bare ett X-kromosom med genfeil, derfor blir de ikke fargeblinde. Men en jente med ett skadet X-kromosom, kan være skyld i at en sønn får fargeblindhet. Mor trenger altså ikke selv ha problemer med fargesynet, selv om hun er bærer av genfeilen. Far kan ikke være årsak til at en sønn blir fargeblind (fordi han overfører Y-kromosomet). Både far og mor må ha det syke genet dersom en datter skal bli syk.

Andre årsaker

Enkelte sykdommer kan gi nedsatt fargesyn, men dette påvirker oftere vurderingen av blått og gult. Det kan også påvirke det ene øyet i større grad enn det andre, og tilstanden blir ofte bedre dersom den underliggende sykdommen behandles. Tilstander i øyet kan påvirke fargesynet, dette gjelder både grå stær og grønn stær samt sykdom som makuladegenerasjon. Enkelte sykdommer som rammer hele kroppen, kan også påvirke fargesynet. Det gjelder sykdommer som diabetes, Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, blodkreft eller sigdcelle-anemi.

Fargesynet kan bli dårligere med økende alder, men også en del medisiner kan påvirke det. Blodtrykksmedisiner, hjertemedisin, medisiner mot revmatiske plager samt medisiner brukt i behandlingen av nervøse lidelser og ved psykiske problem, er de som oftest påvirker fargesynet. Hvis du er utsatt for sterke kjemikalier, for eksempel i yrkessammenheng, kan dette også forårsake nedsatt fargesyn. Kjemikalier i kunstgjødsel, karbondisulfid, styren eller kvikksølv har vært knyttet til slike synsendringer.

Forrige side Neste side