Informasjon

Fargeblindhet

Temaside om Korona

Hvilke konsekvenser har mitt nedsatte fargesyn?

Fargeblindhet er ingen sykdom og innebærer ikke økt risiko for andre sykdommer. Men dersom du er fargeblind, vil du være uegnet i enkelte yrker. Det gjelder f.eks. yrker som flykaptein, lokomotivfører eller styrmann på båt, der det er avgjørende at du kan skjelne bestemte farger fra hverandre. Ulike stillinger innenfor Forsvaret og Politiet kan også sette krav til fargesyn. Det kan også by på vansker å fungere i yrker som elektriker og laborant der fargekoder kan være viktige.

Forrige side