Informasjon

Utsettelse av menstruasjon

Utsettelse av menstruasjon kan enkelt gjøres dersom du benytter du p-piller, p-plaster eller p-ring. Langvarig utsettelse av menstruasjonen kan føre til flere småblødninger enn ellers.

I noen situasjoner er det greit å midlertidig kunne utsette menstruasjonen, for eksempel om man skal ut å reise. Det er ufarlig å utsette blødningen med p-piller, p-plaster eller p-ring.

Ønsker man å undertrykke de normale underlivsblødningene over lengre tid (måneder, år) bør man snakke med lege eller helsesøster. Ved slike ønsker vil andre prevensjonsmiddel være enda bedre egnet.

P-Plaster

Vanlig fremgangsmåte ved bruk av p-plaster er å la det sitte på i en uke, for så å sette på et nytt. Etter tre uker med plaster anbefales som regel at man tar en ukes pause fra plasteret, og en liten menstruasjonslignende blødning vil som regel inntre i pausen.

Dersom man unngår å ta denne plasterfrie pausen, men heller går direkte på et nytt plaster, slipper man menstruasjonsblødningen. Man velger selv hvor lenge man utsetter blødningen, men ulempen med å utsette blødningene på denne måten (det samme gjelder også for p-piller og vaginalring) er at risikoen for småblødninger (gjennombruddsblødninger) blir større jo lengre man utsetter menstruasjonen.

Vaginalring

Om man benytter denne prevensjonsmetoden er det vanlig å ta ringen ut etter tre uker, så vente en uke før man setter inn ny ring. Dersom man ikke venter, men setter inn en ny ring rett etter at den gamle blir fjernet, vil man utsette menstruasjonen. Man kan fortsette å bruke nye ringer hver tredje uke inntil det passer bedre med en menstruasjonsblødning, en menstruasjonsblødning vil oppstå omtrent to til tre dager etter man har fjernet ringen.

Monofasiske p-piller

P-piller som er såkalt monofasiske, det vil si at det er samme hormonmengde i alle tablettene. Dette gjør det enkelt å utsette menstruasjonen. Det eneste du behøver å gjøre, er å hoppe over den pillefrie uken og fortsette direkte på neste brett. Dersom du bruker brett med 28 piller, vil de siste 7 pillene på brettet være narre-piller (piller uten effekt, de er der kun for at vanen med én daglig tablett skal bli enklere å beholde). Det er disse siste syv tablettene du skal hoppe over.

Eksempler på monofasiske p-piller er Yasmin, Microgynon, Marvelon og Loette.

Trefase p-piller

I trefase p-pillene varierer hormonmengden i pillene på brettet, og det er forskjellige piller (med ulike farger) på brettene. Synfase og Qlaira er de trefase pillene som finnes på markedet. Bruker du Synfase til menstruasjonsutsettelse, skal du bare ta de hvite pillene på brettene. Bruker du Qlaira, skal du hoppe over de hvite tablettene. Dette betyr at du istedenfor å ta en pillefri uke eller en uke med sukkertabletter (gjelder de siste 7 pillene i pakninger med 28 piller), så begynner du rett på pillene på neste brett.

Synes du dette er uklart, bør du be legen eller helsesøster å forklare hvordan det fungerer med akkurat de p-pillene du benytter.

For deg som ikke bruker vaginalring, p-plaster eller p-piller

Dersom du ikke bruker noen av de over nevnte prevensjonsmidlene fra før, men vet i god tid at du ønsker å utsette menstruasjon, kan du for eksempel begynne å bruke monofasiske p-piller en til to måneder før du ønsker å utsette menstruasjon. Disse bruker du som beskrevet over, og du slutter når du ønsker det.

Har du dårligere tid, kan du bruke medikamentet Primolut-N. Denne begynner du med en uke før menstruasjonen du vil utsette. Denne medisinen tar du to til tre ganger daglig, og fortsetter med det frem til to dager før du ønsker å få tilbake menstruasjon. Maksimal behandlingstid med Primolut-N angis å være 14 dager. Vær klar over at noen kan få PMS-plager og dårlig humør av slik behandling. Det er svært viktig at du vet at denne behandlingen ikke gir prevensjonseffekt, og at du ikke er gravid når du bruker slik menstruasjonsutsettelse.

Like godt beskyttet

De som utsetter menstruasjonen, får av og til litt flere småblødninger enn ellers, spesielt på den tiden du normalt skulle hatt en blødning. Det er viktig å være klar over at du ikke er garantert å unnslippe småblødninger selv om du gjør som omtalt over. Dersom du bruker trefasiske p-piller, men ønsker å hoppe over menstruasjon flere ganger i året, bør du diskutere med legen din om du kan bytte til et monofasisk merke.

Om du utsetter menstruasjonen på ovenfor beskrevne måte, vil du være like godt beskyttet mot graviditet. Du kan trygt utsette menstruasjonen i flere måneder. Om du ønsker å utsette den i lengre perioder bør du diskutere dette med en lege, da finnes det nok andre prevensjonsmiddel som er bedre egnet for deg. 

Etter at du har forskjøvet menstruasjonen skal du ikke forsøke å tilpasse syklusen i ettertid med å "kompensere", bare fortsett som før.

Vil du vite mer?