Informasjon

Aldring og alderdom, alderdomssvekkelse

Hva skjer når vi eldes? Det er mer enn at vi får grått hår og rynker. Og hva kan vi gjøre for å fremme god helse?

I likhet med alle maskiner som eldes, vil også menneskekroppen etter hvert begynne å fungere dårligere enn da den var ung og "ny". Dette er en følge av normale aldersforandringer i kroppen og betyr ikke at sykdom er en nødvendig del av aldringen. Aldringsprosessen påvirker den enkelte av oss forskjellig. Livsstilsvaner som røking, drikking, diett og mosjon influerer vår allmenne helse og hvor raskt vi eldes.

Sannsynligheten for å utvikle et helseproblem øker med alderen, og det er helseproblemer og ikke normal aldring, som er hovedårsaken til funksjonstap med alderen. Hva er gammel? Det er mye sannhet i uttrykket "du er så gammel som du føler deg". Mange mennesker 75-80 år og eldre er like kvikke og aktive som da de var 60, mens noen 60-åringer har en kropp og mentale funksjoner som er mye eldre. Vi lever stadig lengre og fremtidsforskerne forteller at det er aldersgruppen over 80 som vil øke suverent mest i omfang i de kommende ti-årene. Flere og flere blir gamle i hele verden, men vi har ingen bevis for at den maksimale levealder øker.

Biologi

På det biologiske nivået er aldring et resultat av virkningen av en lang rekke molekylære og cellulære skader over tid. Cellene blir mindre funksjonsdyktige. Dette fører til en gradvis nedgang i fysisk og mental kapasitet, en økende risiko for sykdom og til slutt død. Disse endringene er verken rettlinjede eller konsistente, og de er bare løst forbundet med en persons alder i år. Mangfoldet vi ser i eldre alder er ikke tilfeldig. Utover biologiske endringer er aldring ofte forbundet med andre livsoverganger som pensjonering, flytting til mer passende boliger og død av venner og partnere.

Vi vet ikke med sikkerhet hva det er som styrer aldringsprosessen. Kanskje er det gener som er programmert og styrer cellene, organene og organismen inn i en aldringsprosess som til slutt fører til døden. Eller at aldring og død er en konsekvens av tiltagende skader og endringer på genetisk materiale.

Neste side