Informasjon

Kvinnelig omskjæring

Kvinnelig omskjæring strider mot de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene. Både WHO, UNICEF og FN samarbeider om å få slutt på denne praksisen verden over.

Kvinnelig omskjæring er forbudt i de fleste land i verden. Dessverre er ikke etterfølgelse og håndhevelse av loven like god overalt. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Hopp til innhold

Hva er kvinnelig omskjæring

Kvinnelig omskjæring, eller kvinnelig kjønnslemlestelse (KLL) har vært et ritual og tradisjon i flere land i verden mer enn 2000 år. Prosedyren omfatter ulike typer inngrep hvor ytre kjønnsdeler fjernes helt eller delvis uten noen form for medisinsk begrunnelse.