Informasjon

Kvinnelig omskjæring

Vil du vite mer?

  • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har utviklet en veiviser om kjønnslemlestelse.

    • Siden er laget for de som møter jenter eller kvinner som er utsatt for eller i risikosonen for kjønnslemlestelse gjennom sitt arbeid

Forrige side