Informasjon

Kvinnelig omskjæring

Hvor

Kvinnelig omskjæring

Kvinnelig omskjæring er mest utbredt i et belte over Afrika, men det forekommer også i Asia og i noen få, små etniske grupper i Sør-Amerika. På verdensbasis er over 200 millioner kvinner antatt omskåret.

Norge

Man anslår at omtrent 17 500 kvinner i Norge er omskåret før de kom til Norge. Det er ikke rapportert tilfeller der omskjæring har blitt gjennomført i Norge, men det er kjennskap til enkelte tilfeller som er foretatt under utenlandsreise.

I dag bor det mer enn 15 000 unge kvinner i Norge som kommer fra områder hvor omskjæring er tradisjon, eller som har foreldre fra utsatte områder. De aller fleste har gått bort i fra denne praksisen, men man antar at omtrent en femtedel av disse (3000 jenter) er i reell risiko for å få utført mutilerende inngrep.

Norsk lov forbyr omskjæring. Et internasjonalt samarbeid er nødvendig for å stanse denne praksisen. Et nasjonalt forbud hjelper lite om man kan reise utenlands for å få utført inngrepet.

I Norge har alle en plikt til å prøve å avverge kjønnslemlestelse dersom de tror at det kan være forestående.

Forrige side Neste side