Informasjon

Kvinnelig omskjæring

Inngrepet

Tradisjonelle inngrep varierer i omfang, og det er lokale tradisjoner som først og fremst er avgjørende for grad av inngrepet.

WHO deler omskjæring i fire grupper, men det er mer praktisk å dele typer av inngrep i to hovedgrupper:

  • Inngrep som primært fjerner vev — klitoridektomi, også kalt excision
  • Inngrep som fjerner vev og som avsluttes med en innsnevring av vagina — infibulasjon

Klitoridektomi består av at hele eller deler av glans klitoris fjernes og eventuelt helt eller delvis fjerning av indre kjønnslepper. I noen tilfeller fjernes også deler av ytre kjønnslepper.

Infibulasjon innebærer at indre og/eller ytre kjønnslepperne skrapes eller beskjæres for å danne sårflater som sys eller på annen måte festes sammen slik at de danner et hudsegl som dekker det meste av vulva. I tillegg vil ofte hele eller deler av glans klitoris og indre kjønnslepper fjernes.

Andre skadelige inngrep kan omfatte prikning, snitting, skapning og brenning av kvinnelige kjønnsorganer.

Forrige side Neste side