Informasjon

Kvinnelig omskjæring

Helsekonsekvenser

Kvinnelig omskjæring kan medføre betydelige fysiske og psykiske skader, og det gi både omgående og langsiktige konsekvenser for helse og velvære. Risikoen for skadelige effekter øker med omskjæringens omfang. Umiddelbare effekter omfatter smerte, blødninger og hevelse, infeksjoner, problemer med sårtilheling og gi vannlatningsbesvær. På lang sikt kan inngrepet gi plager i form av genitale infeksjoner og urinveisplager, smerter, manglende seksuallyst og forårsaker et livslangt psykisk traume. Omskjæring kan også føre til en rekke fødselskomplikasjoner.

Forrige side Neste side