Informasjon

Kvinnelig omskjæring

Helsekonsekvenser

Inngrepene kan medføre betydelige fysiske og psykiske skader, og det gi både omgående og langsiktige konsekvenser for helse, seksualitet og velvære. Risikoen for skadelige effekter øker med omskjæringens omfang.

Umiddelbare effekter omfatter smerte, blødninger og hevelse, infeksjoner, problemer med sårtilheling og gi vannlatningsbesvær. På lang sikt kan inngrepet gi en rekke plager slik som genitale infeksjoner, urinveisplager som inkontinens/urinlekkasje, svie ved vannlating og urinveisinfeksjoner, smerter, arrdannelse, menstruasjonsplager, smerter ved samleie, manglende seksuallyst, angst, depresjon og posttraumatisk stresslidelse/PTSD. I tillegg kan omskjæring føre til en rekke fødselskomplikasjoner som forlenget fødsel, store blødninger, vanskelig fødsel med mer.

Forrige side Neste side