Informasjon

Kvinnelig omskjæring

Behandling

Ved åtte sykehus i Norge finnes det spesialkompetanse til å hjelpe omskjærte kvinner (Drammen Sykehus, Kristiansand Sykehus, Ullevål Sykehus i Oslo, Stavanger Universitetssykehus, Tromsø Universitetssykehus, St. Olavs hospital i Trondheim og Bergen Universitetssykehus). Man trenger ikke henvisning fra lege for å oppsøke råd eller behandling av medisinske komplikasjoner av omskjæring ved disse spesialklinikkene.

For de som er infibulert kan åpnende inngrep være til nytte for å redusere fysiske skadevirkninger og medisinske komplikasjoner. Det kan gjøre seksuallivet bedre, og det er å foretrekke at slik åpning er gjort før kvinnen blir gravid – både for barnet, kvinnen og helsepersonellets del. Ønsker om gjensying etter fødsel forekommer, men dette er ikke tillatt etter norsk lov.

Forrige side Neste side