Informasjon

Kvinnelig omskjæring

Behandling

Ved sju sykehus i Norge finnes det spesialkompetanse og tilbud til omskårne kvinner. Dette er Drammen Sykehus, Kristiansand Sykehus, Ullevål Sykehus i Oslo, Stavanger Universitetssykehus, Tromsø Universitetssykehus, St. Olavs hospital i Trondheim og Bergen Universitetssykehus. For å senke terskelen for kontakt og bedre tilgjengeligheten tilbyr noen av disse behandling uten henvisning fra lege. 

For de som er infibulert kan åpnende inngrep (deinfibulasjon) være til nytte for å redusere fysiske skadevirkninger og medisinske komplikasjoner. Det kan gjøre seksuallivet bedre, lette kroniske plager som urinproblemer, menstruasjonsbesvær, og det er å foretrekke at slik åpning er gjort før kvinnen blir gravid. Ønsker om gjensying etter fødsel forekommer, men dette er ikke tillatt etter norsk lov. Kvinner som får slik behandling kan tilbys en attest som sier at behandlingen er medisinsk nødvendig for å forebygge negative reaksjoner i sitt miljø.

Forrige side Neste side