Informasjon

Uregelmessige menstruasjonsblødninger ved uteblitt eggløsning

Blødninger som er kraftige, uregelmessige og ofte langvarige rammer særlig unge jenter og kvinner nær overgangsalderen. Forklaringen er ofte hormonforstyrrelser.

Hva er blødninger ved uteblitt eggløsning?

Uregelmessige menstruasjonsblødninger heter på fagspråket metroragi, og kan ha mange ulike forklaringer. Sviktende eggløsning kan være en årsak, og tilstanden kalles på fagspråket anovulatoriske livmorblødninger.

Les også Veiviser om uregelmessige blødninger.

Menstruasjonsforstyrrelser er typisk for unge kvinner i perioden etter første menstruasjon og for kvinner som nærmer seg overgangsalderen. Typisk for kvinner med slike plager er at menstruasjonene kommer med uregelmessige mellomrom, at det ofte er kraftige blødninger og at blødningsperiodene kan være forlenget.

Diagnosen forutsetter at blødninger som skyldes sykelige forandringer i livmoren, er utelukket.

Det skilles mellom ulike blødningsforstyrrelser:

  • Menoragi: Kraftige, men regelmessige blødninger
  • Metroragi: Uregelmessige udiagnostiserte blødninger
  • Polymenoré: Hyppige regelmessige blødninger
  • Eggløsningsblødning: Sporblødning som kommer omkring eggløsningen

Uregelmessige og kraftige menstruasjonsblødninger er en vanlig tilstand. Forekomsten er spesielt høy hos unge tenåringer, og hos kvinner i 40-50 års alder. Unormale livmorblødninger antas å forekomme minst en gang i løpet av den reproduktive perioden hos halvparten av alle kvinner, og halvparten av disse igjen (25 prosent) skyldes sviktende eggeløsning. Tilstanden forekommer noe hyppigere hos overvektige og hos kvinner med polycystisk ovariesyndrom.

Neste side