Informasjon

Uregelmessige menstruasjonsblødninger ved uteblitt eggløsning

Behandling

Dersom det ikke påvises noen underliggende sykdom, er behandling ofte unødvendig. Tilstanden er ufarlig, og det er bare aktuelt med behandling dersom blødningsproblemet er svært plagsomt eller at det fører til blodmangel (anemi), eventuelt ved prevensjonsønske. Tenåringer blir nesten alltid bra av seg selv. De eldste blir kvitt problemet når de kommer i overgangsalder.

Oppdages det en underliggende årsak, bedres ofte blødningene ved behandling. Om man har mistanke om polycystisk ovariesyndrom, bør dette utredes og behandles, da disse kvinnene har økt risiko for diabetes og hjerte- og karsykdommer, i tillegg til at de kan ha vansker med å bli gravide.

Eventuell behandling av anovulatoriske livmorblødninger skjer ved tilskudd av hormoner. Gestagentilskudd (kvinnelig kjønnshormon) i siste del av menstruasjonssyklus fra 16. eller 21. dag til og med 26. dag normaliserer blødningene. Slik behandling kan for eksempel gis i tre påfølgende menstruasjonssykluser.

Hormonspiral frigjør gestagen og er ofte anbefalt behandling til de "voksne" kvinnene med plagsomme blødninger. Hormonspiralen vil ofte føre til betydelig mindre blødninger, samtidig som den beskytter mot graviditet, og mange kvinner er svært fornøyde med slik behandling. Det finnes nå også en hormonspiral for yngre kvinner. P-piller kan brukes som behandling. Disse regulerer både blødningens mengde og tidspunkt.

Et alternativ til hormonbehandling er medisinen traneksamsyre, som reduserer blodtapet og som brukes en del i akuttsituasjonen ved kraftig blødning. Det er imidlertid bare en symptomatisk behandling, den gjør ingenting med den underliggende årsaken, og de unormale blødningen kommer gjerne tilbake når denne behandlingen opphører.

Kirurgiske tiltak som fjerning av livmoren (hysterektomi) og utskrapning av livmoren (endometriereseksjon) kan være aktuelle ved gjenstridige problemer som reduserer livskvaliteten. Begge behandlinger er effektive og gir høy pasienttilfredshet. Selv om hysterektomi er forbundet med lengre operasjonstid, lengre rekonvalesens og flere komplikasjoner etter operasjonen, så gir det en varig løsning. Endometriereseksjon har lavere kostnader, men må i en del tilfeller gjentas.

Forrige side Neste side