Informasjon

Uregelmessige menstruasjonsblødninger ved uteblitt eggløsning

Prognose

Anovulatoriske livmorblødninger er et forbigående fenomen de første årene etter menarké inntil regelmessige ovulatoriske mensstruasjonssykler er etablert. Også kvinner nær overgangsalderen har en utmerket prognose med medisinsk behandling, og fenomenet opphører med menopausen.

Ubehandlet over lang tid disponerer tilstanden for endometriehyperplasi (fortykket livmorslimhinne) og endometriekreft.

Forrige side Neste side