Informasjon

Uregelmessige menstruasjonsblødninger ved uteblitt eggløsning

Blødninger som er kraftige, uregelmessige og ofte langvarige rammer særlig unge jenter og kvinner nær overgangsalderen. Forklaringen er ofte hormonforstyrrelser.

Hva er blødninger ved uteblitt eggløsning?

Uregelmessige menstruasjonsblødninger heter på fagspråket metroragi, og kan ha mange ulike forklaringer. Sviktende eggløsning kan være en årsak, og tilstanden kalles på fagspråket anovulatoriske livmorblødninger.

Les også Veiviser om uregelmessige blødninger.

Menstruasjonsforstyrrelser er typisk for unge kvinner i perioden etter første menstruasjon og for kvinner som nærmer seg overgangsalderen. Typisk for kvinner med slike plager er at menstruasjonene kommer med uregelmessige mellomrom, at det ofte er kraftige blødninger og at blødningsperiodene kan være forlenget.

Diagnosen forutsetter at blødninger som skyldes sykelige forandringer i livmoren, er utelukket.

Det skilles mellom ulike blødningsforstyrrelser:

  • Menoragi: Kraftige, men regelmessige blødninger
  • Metroragi: Uregelmessige udiagnostiserte blødninger
  • Polymenoré: Hyppige regelmessige blødninger
  • Eggløsningsblødning: Sporblødning som kommer omkring eggløsningen

Uregelmessige og kraftige menstruasjonsblødninger er en vanlig tilstand. Forekomsten er spesielt høy hos unge tenåringer, og hos kvinner i 40-50 års alder. Unormale livmorblødninger antas å forekomme minst en gang i løpet av den reproduktive perioden hos halvparten av alle kvinner, og halvparten av disse igjen (25 prosent) skyldes sviktende eggeløsning. Tilstanden forekommer noe hyppigere hos overvektige og hos kvinner med polycystisk ovariesyndrom.

Årsaker

Tilstanden kommer ofte av uskyldige hormonforstyrrelser. Hos de fleste er forklaringen at eggløsningen uteblir (anovulasjon).

Normalt sett blir det kvinnelige kjønnshormonet progesteron dannet i eggstokken av det gule legemet ("sekken" som egget lå i før eggløsningen). Progesteron er nødvendig for at et befruktet egg skal kunne feste seg. Dersom egget ikke er befruktet, faller brått progesteronproduksjonen. Dette fallet er "signalet" til livmorslimhinnen om at slimhinnen skal støtes av, og det utløser menstruasjonsblødningen.

Dersom kvinnen ikke har hatt eggløsning, har hun heller ikke denne progesteron-toppen, og livmorslimhinnen fortsetter heller å vokse. Til slutt er den så tykk at blodtilførselen ikke er tilstrekkelig lenger, og noen deler av slimhinnen dør på grunn av næringsmangel og støtes av. Siden avstøtningen er ujevn, er blødningen vanligvis uregelmessig, og den kan være langvarig og/eller kraftig.

Den vanligste årsaken til manglende eggløsning er at kvinnen er i begynnelsen eller slutten av sin fruktbarhet. Det er vanlig med litt "rusk" i det hormonelle maskineriet i perioden etter menstruasjonsstart (menarké) og før overgangsalder. Andre årsaker kan være psyksisk stress, overdreven trening eller for lavt næringsinntak. Uregelmessige menstruasjoner er et vanlig symptom hos de med polycystisk ovariesyndrom. Andre symptomer ved denne tilstanden er overvekt, økt behåring og akne. Andre, sjeldnere, tilstander kan være tyreoideasykdom, Cushings syndrom, hyperprolaktinemi, hormonproduserende svulster eller lever- eller nyresykdom.

Uterus frontalbilde

Ved uregelmessige blødninger, er det alltid viktig å ha de farligste tilstandene i bakhodet, og forsøke å utelukke disse. I sjeldne tilfeller kan det foreligge livmorhalskreft eller livmorkreft. Kortvarige blødningsforstyrrelser kan skyldes graviditet og spontanabort.

Kjønnssykdommer (klamydia, gonorè) fører til irritasjon av slimhinnen på livmorhalsen. Det kan føre til stadige småblødninger.

Diagnosen

Sykehistorien er avgjørende for å stille diagnosen. Uregelmessige blødninger, kraftige og langvarige blødninger hos de yngste tenåringsjentene eller hos kvinner eldre enn 35-40 år, er typisk for diagnosen anovulatoriske livmorblødninger.

For unge jenter som ikke har debutert seksuelt, er det unødvendig å gjøre gynekologisk undersøkelse. For andre damer er dette nødvendig, selv om legen som regel ikke finner noe unormalt ved undersøkelsen. Den bør likevel gjøres for å utelukke andre årsaker til blødningene, som for eksempel svulster og betennelser. Ved undersøkelsen tas det som regel celleprøve fra livmorhalsen for å utelukke livmorhalskreft, og eventuelt prøve for å teste for klamydia. Blodprøver tas i noen tilfeller for å utelukke blodmangel, eventuelt også stoffskifteprøver. Er diagnosen usikker, eller om legen oppdager noe ved undersøkelsen, kan det noen ganger være aktuelt med en ultralydundersøkelse hos gynekolog. 

Behandling

Dersom det ikke påvises noen underliggende sykdom, er behandling ofte unødvendig. Tilstanden er ufarlig, og det er bare aktuelt med behandling dersom blødningsproblemet er svært plagsomt eller at det fører til blodmangel (anemi), eventuelt ved prevensjonsønske. Tenåringer blir nesten alltid bra av seg selv. De eldste blir kvitt problemet når de kommer i overgangsalder.

Oppdages det en underliggende årsak, bedres ofte blødningene ved behandling. Om man har mistanke om polycystisk ovariesyndrom, bør dette utredes og behandles, da disse kvinnene har økt risiko for diabetes og hjerte- og karsykdommer, i tillegg til at de kan ha vansker med å bli gravide.

Eventuell behandling av anovulatoriske livmorblødninger skjer ved tilskudd av hormoner. Gestagentilskudd (kvinnelig kjønnshormon) i siste del av menstruasjonssyklus fra 16. eller 21. dag til og med 26. dag normaliserer blødningene. Slik behandling kan for eksempel gis i tre påfølgende menstruasjonssykluser.

Hormonspiral frigjør gestagen og er ofte anbefalt behandling til de "voksne" kvinnene med plagsomme blødninger. Hormonspiralen vil ofte føre til betydelig mindre blødninger, samtidig som den beskytter mot graviditet, og mange kvinner er svært fornøyde med slik behandling. Det finnes nå også en hormonspiral for yngre kvinner. P-piller kan brukes som behandling. Disse regulerer både blødningens mengde og tidspunkt.

Et alternativ til hormonbehandling er medisinen traneksamsyre, som reduserer blodtapet og som brukes en del i akuttsituasjonen ved kraftig blødning. Det er imidlertid bare en symptomatisk behandling, den gjør ingenting med den underliggende årsaken, og de unormale blødningen kommer gjerne tilbake når denne behandlingen opphører.

Kirurgiske tiltak som fjerning av livmoren (hysterektomi) og utskrapning av livmoren (endometriereseksjon) kan være aktuelle ved gjenstridige problemer som reduserer livskvaliteten. Begge behandlinger er effektive og gir høy pasienttilfredshet. Selv om hysterektomi er forbundet med lengre operasjonstid, lengre rekonvalesens og flere komplikasjoner etter operasjonen, så gir det en varig løsning. Endometriereseksjon har lavere kostnader, men må i en del tilfeller gjentas.

Prognose

Anovulatoriske livmorblødninger er et forbigående fenomen de første årene etter menarké inntil regelmessige ovulatoriske mensstruasjonssykler er etablert. Også kvinner nær overgangsalderen har en utmerket prognose med medisinsk behandling, og fenomenet opphører med menopausen.

Ubehandlet over lang tid disponerer tilstanden for endometriehyperplasi (fortykket livmorslimhinne) og endometriekreft.

Vil du vite mer?