Informasjon

Menstruasjonssmerter

Menstruasjon som er smertefull, kalles også dysmenoré. Tilstanden inndeles i primær, som starter like etter puberteten, og sekundær som skyldes en underliggende tilstand.

Hva er menstruasjonssmerter?

Når plagene oppstår like etter puberteten, og det er ingen sykdom som er årsaken, kalles det primær dysmenoré. Vanligvis starter smertene få timer før, eller samtidig, med menstruasjonsblødningen og varer i en til to dager.

Tilstanden kalles sekundær dysmenoré når plagene oppstår hos en person som tidligere har hatt normale menstruasjoner. Smertene starter da typisk flere timer eller dager før blødningen og bedres ofte ved blødningsstart.

Primær dysmenoré forekommer hyppig i tiden etter puberteten og frem mot midten av 20-årene. Sekundær dysmenoré oppstår typisk senere, som regel i alderen mellom 30 og 40 år. I ulike rapporter angis det at 20 til 90 prosent av unge kvinner som ikke har født, har plagsomme menstruasjonssmerter. Blant disse er cirka ti prosent så smertepåvirket at de er arbeidsuføre én eller flere dager per måned, eller må holde seg hjemme fra skolen.

Årsaker

Årsaken til primær dysmenoré er ikke fullt ut kjent. Vi antar at rikelig utskillelse av såkalte prostataglandiner i menstruasjonsblodet, medfører sammentrekninger og kramper i livmoren (veggene i livmoren består i det vesentligste av muskulatur).

Sekundær dysmenoré skyldes per definisjon en underliggende tilstand i underlivet.

Vanlige årsaker til sekundær dysmenoré:

  • Kobberspiral som irriterer livmorslimhinnen, er en hyppig årsak.
  • Endometriose er en sykdom hvor det foreligger områder med livmorslimhinne utenfor livmorhulen. Denne slimhinnen vil også blø under menstruasjonen, og det kan i mange tilfeller forårsake smerter.
  • Muskelknuter i livmoren er en annen vanlig årsak til dysmenoré.
  • Sammenvoksninger i bekkenet etter en underlivsinfeksjon eller operasjon kan gi menstruasjonssmerter.
  • Sammenvoksninger i livmorhalsen etter operasjoner kan også være årsak.

Diagnostikk

Ved primær dysmenoré hos unge jenter vil det oftest være unødvendig med undersøkelser. Sykehistorien er typisk, og det foreligger som regel ingen mistanke om underliggende sykdom.

Ved sekundær dysmenoré foretas en gynekologisk undersøkelse for å lete etter mulige årsaker. Dersom legen ikke finner noen forklaring til smertene, kan det være aktuelt å foreta en ultralydundersøkelse. For å stille diagnosen endometriose kan det være nødvendig med laparoskopi (kikkhullskirurgi) av nedre del av bukhulen.

Behandling

Behandlingen avhenger av årsaken til smertene. Lettere plager behandles med vanlige, reseptfrie, smertestillende medisiner (ibux eller paracetamol for eksempel). Ved sterkere smerter kan man få betennelsesdempende medisiner på resept av typen NSAIDs, for eksempel naproxen, ibumetin. P-piller virker godt ved primær dysmenoré og brukes dersom du i tillegg har behov for prevensjon. Hos "voksne" kvinner kan eventuell kopperspiral fjernes eller byttes til en hormonspiral, som nedsetter blødningsmengden og smerten.

Forløp og prognose

Dersom det ikke påvises sykdom, er dysmenoré en uskyldig lidelse som forsvinner eller blir bedre uten behandling. Plagene kan likevel vedvare i mange år. Primær dysmenoré forsvinner hos de fleste ved økende alder eller blir mindre plagsomme etter en barnefødsel.

Vil du vite mer?