Informasjon

Premenstruelt syndrom (PMS)

PMS er plager som er tilbakevendende i perioden før menstruasjonsblødningen, og som forsvinner i løpet av de første dagene av menstruasjonen. Vanlige fysiske symptomer er luft i magen, magesmerter, ømme bryster, hevelse i føttene, hodepine, akne og tap av energi.

Hva er premenstruelt syndrom (PMS)?

De fleste kvinner i fruktbar alder opplever forbigående, følelsesmessige og kroppslige symptomer i perioden mellom eggløsning og starten på neste menstruasjon (den såkalte lutealfasen av syklusen). Så lenge symptomene ikke medfører nedsatt funksjonsevne i daglige gjøremål og/eller sosiale relasjoner, handler det seg for det meste om såkalte premenstruelle symptomer.

Tilbakevendende plager i lutealfasen som forårsaker lidelse med nedsatt funksjonsevne kan skyldes premenstruelt syndrom (PMS). Plagene og funksjonsnedsettelsen forsvinner i løpet av de første dagene av mensen og er fraværende i minst en uke etterpå. 

Den mer alvorlige formen for PMS forekommer sjeldnere og betegnes som premenstruell dysforisk forstyrrelse (PMDD). 

Legen vurderer dine symptomer opp mot anerkjente diagnosekriterier for å vurdere om det foreligger premenstruelle symptomer, PMS eller eventuelt PMDD. 

De vanligste psykiske premenstruelle symptomene er irritabilitet, humørsvingninger, nedsatt stemningsleie, angst, spenninger, aggressivitet, gråtetokter, konsentrasjonsproblemer, rastløshet, søvnproblemer, følelse av å miste kontrollen.

De hyppigste kroppslige premenstruelle symptomene er luft i magen, magesmerter, ømme bryster, følelse av utesing i kroppen, eventuelt vektøkning og hevelse i føttene, hodepine, økt bukomfang, hudforandringer (akne), økt matlyst, tap av energi. Vektøkning kan forekomme uten PMS, og det er ikke en nødvendig del av PMS. Symptomene kan variere fra måned til måned.

Symptomene skyldes ikke forverring av kroniske fysiske eller psykiske sykdommer, men kan opptre samtidig og påvirke kronisk sykdom.

pms
Animasjon av premenstruelt syndrom (PMS)

Milde til moderate symptomer på PMS forekommer hos 20-30 prosent, mens symptomer på en mer plagsom tilstand som kan føre til sykefravær, ses hos tre til fem prosent. Symptomene starter som regel i 20-35 årsalderen, og de er mest fremtredende blant kvinner mellom 30 og 40 år.