Informasjon

Premenstruelt syndrom (PMS og PMDD)

PMS er plager som er tilbakevendende i perioden før menstruasjonsblødningen, og som forsvinner i løpet av de første dagene av menstruasjonen. Vanlig er fysiske, psykiske og atferdsmessige symptomer som ømme bryster, oppblåsthet, hevelse i føttene, hodepine, humørsvingninger, irritasjon, spenninger eller angst. PMDD er en alvorlig form for PMS.

Hva er premenstruelt syndrom (PMS og PMDD)?

De fleste kvinner i fruktbar alder opplever forbigående, følelsesmessige og kroppslige symptomer i perioden mellom eggløsning og starten på neste menstruasjon (den såkalte lutealfasen av syklusen). Så lenge symptomene ikke medfører nedsatt funksjonsevne i daglige gjøremål og/eller sosiale relasjoner, kaller vi det premenstruelle symptomer.

Tilbakevendende plager i lutealfasen som forårsaker lidelse med nedsatt funksjonsevne kan skyldes premenstruelt syndrom (PMS). Plagene og funksjonsnedsettelsen forsvinner i løpet av de første dagene av mensen og er fraværende i minst en uke etterpå. Den mer alvorlige formen for PMS forekommer sjeldnere og betegnes som premenstruell dysforisk forstyrrelse (PMDD). 

Milde til moderate symptomer på PMS forekommer hos 20 til 30 prosent, mens alvorlig PMS eller PMDD, som kan føre til sykefravær, ses hos to til fem prosent.

De vanligste psykiske symptomene er irritabilitet, humørsvingninger, nedsatt stemningsleie, angst, spenninger, aggressivitet, konsentrasjonsproblemer, rastløshet, søvnproblemer, følelse av å miste kontrollen. De hyppigste kroppslige symptomene er magesmerter, ømme bryster, følelse av oppblåsthet, eventuelt vektøkning og hevelse i føttene, hodepine, økt bukomfang, hudforandringer (akne), endret matlyst, tap av energi. Vektøkning kan forekomme uten PMS, og det er ikke en nødvendig del av PMS. Symptomene kan variere fra måned til måned. Symptomene skyldes ikke forverring av kroniske fysiske eller psykiske sykdommer, men kan opptre samtidig og påvirke kronisk sykdom.

Animasjon av premenstruelt syndrom (PMS)

Legen vurderer symptomene dine opp mot anerkjente diagnosekriterier for å vurdere om det foreligger premenstruelle symptomer, PMS eller eventuelt PMDD. 

Neste side