Informasjon

Premenstruelt syndrom (PMS og PMDD)

Prognose

Det er store individuelle variasjoner i varighet, alvorlighetsgrad og intensitet fra mild PMS til den alvorligste formen PMDD. Tilstanden er vanligvis ikke forbundet med komplikasjoner, men endrede relasjoner til nær familie kan oppstå når tilstanden medfører betydelig irritabilitet og atferdsendring. Symptomene vil vanligvis vende tilbake når eventuell behandlingen stopper. Etter overgangsalderen forsvinner de premenstruelle plagene helt.

Forrige side Neste side