Informasjon

Armen, musklene

I denne artikkelen kan du lese om musklene i skulderregionen, overarmen, underarmen, håndledd og fingre.

Hopp til innhold

Muskler i skulderregionen

deltoideus-front.plo.jpg

rotatorcuff med markering

En viktig muskelgruppe i skulderregionen er rotatormansjetten. Denne kalles også for rotatorkappen eller rotatorcuffen. Muskelgruppen består av fire muskler. Alle musklene har sitt utspring fra forsiden eller baksiden av skulderbladet og fester på utsiden av overarmsbeinet. Som navnet antyder, har musklene som oppgave å rotere armen utover eller innover. Andre funksjoner er å føre armen til siden eller inn mot kroppen. Rotatormansjetten er dessuten viktig for at skulderleddet skal være stabilt. Sammen med musculus teres major og musculus deltoideus utgjør musklene i rotatormansjetten de seks musklene som forbinder skulderbladet med overarmsbeinet.

Skuldermusklene får sine nerveimpulser fra ryggmargsnivå C4-C7.

Muskler i overamen

ryggmarg.jpg

Overarmsmusklene er delt i en fremre og en bakre gruppe. Den fremre gruppen består av tre muskler, deriblant bicepsmuskelen. Deres hovedfunksjon er å bøye i albueleddet.

På baksiden av overarmen har vi bare én muskel, tricepsmuskelen. Funksjonen til tricepsmuskelen er å strekke ut albuen og bakoverføring av armen i skulderleddet.

Overarmsmusklene får sin nerveforsyning fra ryggmargsnivå C5-C8.

Muskler i underarmen, håndleddet og fingrene

Musklene i underarmen kan deles i en fremre (håndflatesiden) og en bakre gruppe. Begge gruppene består av mange ulike muskler. Underarmsmusklenes oppgave er først og fremst å bevege hånden og fingrene. De fleste musklene er lokalisert i øvre del av underarmen og sender derfra lange sener til hånden og fingrene. Musklene i fremre del av underarmen har hovedsakelig som oppgave å bøye håndleddet og fingerleddene. Funksjonen til musklene i den bakre delen av underarmen er stort sett å strekke i håndleddet og i fingerleddene.

Hånden har også egne muskler som bidrar i bevegelsen av fingrene.

Nerveforsyningen kommer fra ryggmargsnivå C5-T1.

Illustrasjoner

Fremre del av underarmen
extensor digitorum
extensor pollicis longus
Bakre del av underarmen
pronator teres
pronator quadratus
Overarm
biceps
triceps
Skulder
deltoideus bakfra.jpg
deltoideus

Vil du vite mer?