Informasjon

Binyrene

Binyrene er hormonkjertler som produserer kortikosteroider.

Hopp til innhold

Hva er binyrene?

Binyrene er hormonkjertler. Vi har to binyrer i kroppen. Disse ligger som en trekantet hatt på toppen av hver sin nyre. Binyrene består av to hovedlag:

  • margen (medulla) som ligger mest sentralt,
  • og barken (cortex) som ligger rundt margen.

Binyrebarken og hormonproduksjon

Binyrebarken har en gulaktig farge. Dette skyldes stort innhold av kolesterol som brukes i hormonproduksjonen. Binyrebarken deles inn i tre lag. Alle tre lagene produserer hormoner, og de er hver for seg ansvarlig for lage en av de tre hovedtypene av hormoner som produseres i barken:

  • Mineralkortikoider
  • Glukokortikoider
  • Androgener

Hormonene som lages i binyrebarken, kalles med en fellesbetegnelse for kortikosteroider. Dette er fordi de produseres i cortex (barken) og er steroidhormoner. Hormonene er små og fettløselige, og de transporteres i blodet bundet til ulike transportproteiner.

Mineralkortikoidene

Mineralkortikoidene regulerer omsetningen av salter i kroppen. Blant mineralkortikoidene er aldosteron det viktigste hormonet. Aldosteron fører til at det tas opp mer salt fra nyrene, slik at mindre salt skilles ut i urinen. Det økte saltopptaket i kroppen fører til at mer vann tas opp, dermed øker vannmengden i kroppen, noe som gir høyere blodtrykk.

Glukokortikoidene

Glukokortikoidene spiller en sentral rolle i reguleringen av glukoseomsetningen i kroppen. Det viktigste hormonet er kortisol som representerer ett av kroppens viktigste stresshormoner. Konsentrasjonen av kortisol i blodet øker kraftig under store påkjenninger. Dette er med å hjelpe oss til å tåle fysisk og psykisk stress. I stressituasjoner er det viktig med nok glukose som energi til organer i kroppen vår, spesielt hjernen, hjertet og muskler i armer og bein. Kortisol bidrar til å mobilisere mye glukose. Kortisol har også en betennelsesdempende effekt og det hemmer immunsystemet.

Androgenene

Androgener er en fellesbetegnelse på mannlige kjønnshormoner. Flere androgener produseres i binyrene, men det viktigste mannlige kjønnshormonet, testosteron, produseres ikke i binyrene. Binyrene gir kun et lite bidrag til kjønnshormonproduksjonen i kroppen. Det meste av produksjonen foregår nemlig i eggstokkene eller testiklene (testosteron).

Binyremargen og hormonproduksjon

Binyremargen produserer de to hormonene adrenalin og noradrenalin, som med et fellesnavn kalles katekolaminer. Disse hormonene spiller en viktig rolle i kontrollen av hvor raskt hjertet ditt slår, regulering av blodtrykket og kroppens reaksjon på stress eller akutte belastninger. I motsetning til kortikosteroidene som transporteres bundet til et transportprotein i blodet, er katekolaminene vannløselige og flyter derfor i fri form i blodet.

Vil du vite mer?