Informasjon

Musklene i beina

Musklene i beina deles i ulike grupper. Her finner du musklene i hofteregionen, i låret, rundt kneet, i leggen og i foten.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hopp til innhold

Muskler i hofteregionen

Hoftemusklene har sitt utspring fra hoftebeinet og nedre del av ryggsøylen, og de fester hovedsakelig til øvre del av lårbeinet. Musklene deles i ulike grupper:

Utadroterende muskler. Denne muskelgruppen består av seks muskler. Musklene forløper med ett unntak, på baksiden av hofteleddet til øvre del av lårbeinet.

Rumpemuskulaturen (glutealmusklene) består av tre muskler. Alle musklene har utspring øverst på hoftebeinet og fester til øvre del av lårbeinets bakside. Musklenes oppgave er å føre beinet bakover og ut mot siden.

Andre hoftemuskler er musculus iliopsoas og musculus tensor fascia latae. Musculus iliopsoas er den viktigste muskelen når vi bøyer i hofteleddet.

Muskler i låret

Lårmuskulaturen deles ofte inn i en gruppe på innsiden av låret, en bakre gruppe og en fremre gruppe:

Den fremre gruppen består av musculus quadriceps femoris og musculus sartorius (”skreddermuskelen”). Quadricepsmuskelens funksjon er å strekke i kneleddet og bøye i hoften. Sistnevnte funksjon utøves imidlertid i større grad av musculus iliopsoas nevnt ovenfor. Quadricepsmuskelen er den største sammenhengende muskelmassen i kroppen.

Den bakre gruppen kalles ofte ”hamstrings” og består av tre muskler. Viktige funksjoner til ”hamstrings” muskulaturen er blant annet å bøye i kneleddet og strekke i hofteleddet.

Gruppen på innsiden av låret kalles adduktormusklene. Navnet forteller at musklene adduserer lårbeinet (trekker det innover mot kroppen). Adduktormusklene består av fem ulike muskler.

Muskler rundt kneet

Flere muskler er med på å bevege og stabilisere kneet: De viktigste er hamstringsmusklene som bøyer i kneleddet og quadricepsmuskelen som strekker i kneleddet. Vi ser følgelig at det først og fremst er lårmusklene som tar seg av bevegelsene i kneet.

Muskler i leggen

Leggens muskulatur kan deles inn i tre grupper. Den ene ligger på yttersiden av leggen, den andre på framsiden og den tredje på baksiden. Mange av leggmusklene har lange sener som går til foten og tærne slik at disse beveges.

Den fremre muskelgruppen består av tre muskler. Disse er viktige blant annet for at vi kan bøye foten oppover og at vi kan strekke tærne i samme retning.

Den bakre muskelgruppen består av syv ulike muskler. Funksjonen til musklene på baksiden av leggen er å bøye foten nedover samt å bøye tærne. De to musklene på leggens ytterside bidrar i likhet med muskler på baksiden av leggen, til å bøye foten bort fra kroppen

Muskler i foten

I foten finnes det mange muskler som kan bevege tærne i ulike retninger. Kun én muskel befinner seg på fotryggen, mens resten ligger i fotsålen.

Vil du vite mer?