Informasjon

Ryggmuskulaturen

De egentlige ryggmusklene utgjør det dype laget av muskulatur på ryggen. De er dekket av muskler som ikke utøver sin funksjon på ryggen, men på overarmen eller skulderbladet.

Hopp til innhold

De ”egentlige” ryggmusklene (de dype ryggmusklene) er dekket av muskler som ikke utøver sin funksjon på ryggen, men på overarmen eller skulderbladet. De gjelder særlig musculus trapezius og musculus latissimus dorsi.

Musculus trapezius har en trekantet form og befinner seg i nakkeregionen. Muskelens funksjon er blant annet å heve og dreie skulderbladet.

Musculus latsissimus dorsi er en stor, flat muskel som finnes på den nedre delen av ryggen og delvis på siden av brystet og fester på overarmen. Når armen er løftet litt fremover, trekker muskelen armen bakover og inn mot kroppen når den trekker seg sammen.

De egentlige ryggmusklene

De egentlige ryggmusklene utgjør det dype laget av muskulatur på ryggen og består av svært mange ulike muskler. De ulike musklene danner forbindelser mellom ryggvirvler, ribbein, skallen og korsbeinet.

Musculus erector spinae (den store ryggstrekkeren) har utspring fra blant annet hoftekammen, korsbeinet og ryggvirvler. Dersom musculus erector spinae trekker seg sammen samtidig på begge sidene av virvelsøylen, vil muskelen strekke ryggen samt bidra til å holde oppreist stilling. Hvis derimot kun den ene sidens musculus erector spinae trekker seg sammen, vil virvelsøylen trekkes mot den siden.

Vi har også mange småmuskler i ryggen. Blant disse finner vi for eksempel musculi rotatores som kun strekker seg mellom to ryggvirvler, og musculi multifidi som springer over to eller tre ryggvirvler. Disse musklene har en veldig viktig funksjon med å både stabilisere ryggen og vedlikeholde holdningen vår. En viktig grunn til at ryggen vår tåler den belastningen den utsettes for, er nettopp funksjonen til disse dype ryggmusklene som jobber kontinuerlig når vi er i en belastende posisjon for ryggen. Det er disse musklene som gjør at ryggen vår tåler tunge påkjenninger. Samtidig utfører de en viktig funksjon i å holde ryggen og kroppen vår i en oppreist stilling gjennom en vanlig dag.

Vil du vite mer?