Informasjon

Armen - knoklene, blod- og nerveforsyning

Hvilke bein består overarmen av, og hvordan foregår blod- og nerveforsyning til dette området? Det kan du lese mer om i denne artikkelen.

Knoklene

Humerus og ulna

Overarmen består av et bein kalt overarmsbeinet (humerus). Det er en rørknokkel. Overarmsbeinet er bundet til skulderbladet ved hjelp av et kuleledd. Dette gjør at armen kan beveges i mange retninger. Omkring leddet er det festet en rekke leddbånd som beskytter og støtter leddet.

Underarmen består av to bein kalt spolebeinet (radius) og albuebeinet (ulna). Begge disse er i likhet med overarmsbeinet, rørknokler. Albueleddet er et hengselledd og består av spolebeinet, albuebeinet og overarmsbeinet.

Blodforsyning

Blodforsyningen til armene starter med arteria axillaris i skulderregionen. Når arterien kommer til overarmen, skifter den navn til arteria brachialis. Omtrent i albueregionen deler arterien seg i de to greinene arteria radialis og arteria ulnaris, som begge går nedover underarmen. Alle de nevnte arteriene sender ut flere små arteriegreiner. Arteria radialis er spesielt egnet når vi vil finne pulsen. I håndleddsregionen på tommelfingersiden (radialt) ligger arterien like under huden og er lett å kjenne.

Nerveforsyning

Nervene til overarmen kommer fra en nervefletning som kalles plexus brachialis og som ligger like under kragebeinet. Denne nervefletningen deler seg opp i fem atskilte nerver:

  • Nervus axillaris. Nerven forsyner en del muskler i skulderregionen.
  • Nervus musculocutaneus. Nerven forsyner musklene på fremsiden av overarmen som bicepsmusklene. Når vi ønsker å stramme disse musklene, er det altså gjennom denne nerven signalet til musklene kommer.
  • Nervus radialis. Denne nerven forsyner musklene på baksiden av overarmen, underarmen og fingrene.
  • Nervus medianus og nervus ulnaris. Disse to nervene forsyner musklene på fremsiden av underarmen og fingrene. Nervus ulnaris ligger i albueregionen rett under huden. Får man et slag på nerven her, oppstår det vi kaller et albuestøt eller "enkemannsstøt". Smerten som oppstår, stråler ut i fingrene som nerven innerverer.

Huden forsynes også av de nevnte nervene eller utløpere fra disse.

Illustrasjoner

humerus
fraktur humerus caput
nervus ulnaris

Vil du vite mer?