Informasjon

Bekkenet

Bekkenet består av to hoftebein, korsbeinet og halebeinet. Det er forskjell på bekkenets oppbygning hos kvinner og menn.

Oppbygning av bekkenet

Bekkenet (pelvis) består av to hoftebein (os coxae), korsbeinet (os sacrum) og halebeinet (os coccygeus). På hver side er hoftebeinet det dominerende beinet. Hoftebeinet inneholder hofteskålen hvor lårbeinet danner forbindelse med bekkenet. Fortil forenes de to hoftebenene i blygbeinet (symfysen), og baktil i et ledd med korsbeinet. På denne måten dannes det en fullstendig beinring. Ofte deles bekkenet inn i det store og det lille bekkenet. Disse skilles fra hverandre av en tenkt linje, linea terminalis, som begynner i grensen mellom siste lendevirvel og første korsvirvel og strekker seg langs sidene av bekkenet fram mot symfysen. Bekkeninngangen er grensen mellom det store og det lille bekkenet, mens bekkenutgangen ligger mellom halebeinet og symfysen.

Viktige organer som ligger innenfor eller passerer gjennom bekkenet, er tarm, urinveier, kvinnelige kjønnsorganer, kar og nerver.

 

Bekkenet og fødsel

Det er forskjell på det mannlige og det kvinnelige bekkenets oppbygning. Kvinnens bekken er bredere og lavere enn mannens. Denne formen på bekkenet gjør kvinnene i stand til å kunne føde barn. Målinger viser at det ikke er særlig stor forskjell på det lille bekkenets størrelse hos kvinner. Det er mye mindre forskjell her sammenliknet med andre knokler i kroppen. Det er sjelden at bekkenstørrelsen er noe problem ved fødselen. Er bekkenet for lite, kan det for eksempel skyldes at det er skjevt på grunn av sykdom som rakitt eller at kvinnen tidligere har hatt et bekkenbrudd. Kanalen i bekkenet som fosteret passerer gjennom, har ulik form alt etter hvilket nivå man er på. Dette gjør at barnet må rotere seg gjennom bekkenet på veien ut av fødselskanalen.

Vil du vite mer?