Informasjon

Binyrene

Mineralkortikoidene

Mineralkortikoidene regulerer omsetningen av salter i kroppen. Blant mineralkortikoidene er aldosteron det viktigste hormonet. Aldosteron fører til at det reabsorberes (tas opp) mer salt fra nyrene. Dermed skilles det ut mindre salt i urinen. Det økte saltopptaket i kroppen fører til at mer vann tas opp, slik av vannmengden i kroppen øker. På bakgrunn av dette får vi en blodtrykksstigning. Syntese og sekresjon av aldosteron styres av noe som kalles Renin-Angiotensin-Aldosteron systemet (RAAS). Systemet starter med at hormonet renin skilles ut av nyrene ved at det blant annet registreres lavt blodtrykk eller lav saltkonsentrasjon i nyrearteriolene, eller ved stimulering fra det sympatiske nervesystemet. Dette registreres som ”faresignaler” på at kroppens væskemengde, og dermed det systemiske blodtrykket, er for lavt. I rekken av reaksjoner som renin setter i gang, får vi til slutt dannet angiotensin 2. Dette er det viktigste hormonet i reguleringen av utskillelse av aldosteron.

Forrige side Neste side