Informasjon

Binyrene

Binyremargen og hormonproduksjon

Binyremargen produserer de to hormonene adrenalin og noradrenalin, som med et fellesnavn kalles katekolaminer. Disse hormonene spiller en viktig rolle i kontrollen av hvor raskt hjertet ditt slår, regulering av blodtrykket og kroppens reaksjon på stress eller akutte belastninger. I en stressituasjon vil en sympatisk nervefiber sende signal til cellene i binyremargen om at adrenalin og noradrenalin skal frigis til blodet. Hjertet vil da slå fortere slik at mer blod med oksygen og næringsstoffer når ut til musklene i bein og armer samtidig som også går mer til hjernen og tilbake til hjertet. For å hjelpe til med dette utvides blodårene til disse organene, mens blodårene til områder som mage-tarm regionen innsnevres. I en stressituasjon er det altså ikke hensiktsmessig å prioritere oppgaver som fordøyelse. Alt adrenalinet i kroppen produseres i binyremargen, mens det meste av noradrenalinet produseres i nerveceller og brukes som signalsubstans i nervesystemet (nevrotransmitter). Binyremargens katekolaminproduksjon er i motsetning til binyrebarkens kortikosteroidproduksjon, ikke livsviktig. Grunnen til dette er at de fleste organer som påvirkes av katekolaminer, også påvirkes av sympatiske nervefibre som sender ut noradrenalin som påvirker cellene i disse organene. I motsetning til kortikosteroidene som transporteres bundet til et transportprotein i blodet, er katekolaminene vannløselige og flyter derfor i fri form i blodet.

Forrige side Neste side