Informasjon

Biskjoldkjertlene

Biskjoldkjertlene er på størrelse med perler og befinner seg i hjørnene av skjoldkjertelen. De produserer paratyroideahormon (PTH) som er viktig i forbindelse med kroppens kalsiumregulering.

Hva er biskjoldkjertlene?

I de fire hjørnene av skjoldkjertelen (tyreoidea), men uavhengig av denne kjertelen, er det fire biskjoldkjertler eller paratyreoideakjertler. Hver av biskjoldkjertlene er på størrelse med en perle. De produserer paratyreoideahormon (PTH).

Skjoldkjertelen
Biskjoldkjertlene

 

Funksjonen til PTH

PTH er viktig i forbindelse med kroppens kalsiumregulering. Kalsium har flere funksjoner i kroppen, blant annet er det en viktig komponent i skjelett og tenner. Også i forbindelse med muskelkontraksjon (muskelsammentrekning) og ledning av nerveimpulser spiller det en vesentlig rolle. Det er svært viktig at mengden kalsium i blodet og i cellene er nøye regulert. For mye kalsium ekstracellulært (utenfor cellene, som i vevet og blodet) fører til at nerveceller og muskelceller blir vanskeligere å stimulere. Dette kan føre til muskellammelser og pustevansker. For lite kalsium ekstracellulært har motsatt effekt, det vil si at nerveceller og muskelceller stimuleres lettere. Dermed kan det oppstå kramper.

PTH samarbeider med hormonet calcitonin og vitamin D3 om reguleringen av kalsiumkonsentrasjonen i kroppen. PTH skilles ut ved lavt kalsiuminnhold i blodet. Hormonet virker på bein, nyrer og tarm når det skal justere kalsiumkonsentrasjonen til akseptabelt nivå.

  • Bein: Øker beinnedbrytningen slik at mer kalsium frigis til blodet.
  • Nyrer: Reduserer utskillelsen av kalsium fra nyrene slik at det blir mindre kalsium i urinen.
  • Tarm: Virker kun indirekte. PTH stimulerer et enzym i nyrene slik at aktiv vitamin D3 dannes. Vitamin D3 fører til at en større mengde av det kalsiumet vi har spist, tas opp fra tarmen. Det virker ellers på samme måte som PTH, det vil si det fører til økt beinnedbrytning og at mindre kalsium skilles ut i urinen.

Vitamin D kan vi få i oss gjennom maten vi spiser eller fra solen. I begge tilfellene foreligger vitamin D først i en inaktiv form. Vitamin D fraktes imidlertid fra blodet til leveren hvor det omdannes, men det er først når vitamin D har kommet med blodet til nyrene, at det blir omdannet til sin aktive form. Pasienter med nyresvikt kan derfor ha problemer med å omdanne vitamin D, noe som kan føre til at de får dårligere opptak av kalsium fra tarm.

Calcitonin har motsatt effekt av PTH og vitamin D3. Hormonet skilles ut i skjoldkjertelen ved høy konsentrasjon av kalsium i blodet. Effektene er hemmet nedbryting av beinvev og økt tap av kalsium i urinen.

PTH registrerer raskt det lave kalsiumnivået og kan begynne å virke i løpet av minutter. Vitamin D3 virker oftest først etter et par dager.

Vil du vite mer?