Informasjon

Blodet

Hvite blodceller

Hvite blodceller, leukocytter, er en del av immunforsvaret vårt. Cellene bruker blodbanen hovedsakelig som transport til steder med infeksjon eller skade. I motsetning til de røde blodcellene som overføres fra beinmargen til blodet så snart de er modne, forblir mesteparten av de hvite blodcellene i beinmargen. En annen forskjell fra de røde blodcellene er at leukocyttene har kjerne.

Ulike typer hvite blodceller

Vi skiller mellom fem hovedtyper hvite blodceller:

  • Nøytrofile granulocytter
  • Eosinofile granulocytter
  • Basofile granulocytter
  • Monocytter
  • Lymfocytter

De fire første typene av hvite blodceller tilhører det medfødte immunforsvaret. Lymfocyttene er en del av det spesifikke forsvaret.

Hvite blodceller.png

Nøytrofile granulocytter er de mest tallrike av de hvite blodcellene, og utgjør om lag 50-70 prosent av disse. Deres hovedoppgave er å delta i infeksjonsforsvaret der de både ”spiser” opp, fagocytterer, fremmede mikroorganismer; og de skiller ut giftige stoffer som ødelegger mikroorganismene. Nøytrofile granulocytter er særlig viktige ved bakterielle infeksjoner.

Eosinofile granulocytter utgjør omkring 2-4 prosent av de sirkulerende hvite blodcellene. I likhet med de nøytrofile granulocyttene er de eosinofile granulocyttene fagocytter (”eteceller”) og sender også ut giftige stoffer. Eosinofile granulocytter er av særlig stor betydning ved parasittinfeksjoner og ved allergi.

Basofile granulocytter er de hvite blodcellene det finnes færrest av i blodet (mindre enn 1 prosent). Disse cellene er viktige ved allergiske reaksjoner.

Monocytter utgjør omkring 2-8 prosent av de sirkulerende hvite blodcellene. Cellene er bare i blodet i ca 24 timer før de vandrer ut i vevene. Her kan monocyttene endres til mer spesialiserte celler, makrofager. Makrofagene kan leve i årevis og er derfor spesielt viktige ved kroniske infeksjoner. Makrofagene er effektive fagocytter.

Lymfocytter utgjør 20-30 prosent av de sirkulerende hvite blodcellene. Disse cellene består av to typer: B-lymfocytter og T-lymfocytter. B-lymfocytter produserer antistoffer (immunglobuliner) når de gjenkjenner et antigen (eks. et virus). Antistoffene bidrar til å ødelegge mikroorganismen. T-cellene angriper mikroorganismene selv og ødelegger dem.

Forrige side Neste side